Het gezicht van Nederland

Gebouwen, woningen, wijken, dorpen, steden, civiele kunstwerken, interieurs, tuinen, parken, landschappen

 

Welkom op de website van de Stichting BONAS! Wij laten u kennismaken met de Nederlandse architectuur in al zijn facetten. Niet alleen met bouwwerken en hun ontwerpers, maar ook met het interieur van die bouwwerken, met tuinen en parken, en met steden, dorpen en het buitengebied. Samen vormen deze het gezicht van Nederland. Wie de ideeënwereld van de ontwerpers van onze omgeving leert kennen, leert die omgeving beter te begrijpen en te waarderen. Dat is de drijfveer van de Stichting BONAS, het kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw.

Van ruim 200 omgevingsontwerpers hebben wij het werk geheel of gedeeltelijk geïnventariseerd; van vele honderden anderen zijn incidenteel gegevens opgenomen. In totaal zijn ongeveer 10.000 werken gedocumenteerd. Van veel van die werken zijn beelden te zien; onze eigen zoekmachine, de Archiwijzeromvat ongeveer 20.000 foto’s en tekeningen.

Belangrijke ontwerpers zijn opgenomen in de BONAS-boekenreeks, een reeks monografieën met steeds een uitvoerig introducerend essay over de ontwerper en een rijk geïllustreerde oeuvrecatalogus met beschrijvingen van diens ontwerpen. In de reeks zijn inmiddels 58 delen verschenen die twee eeuwen Nederlandse architectuur en stedenbouw omvatten, van Jacob Otten Husly (1738-1796) tot Paul de Ley (1943). U kunt deze boeken in onze webwinkel bestellen, evenals de meeste andere delen uit de reeks.

Na een tijd van stilstand is onlangs de boekenreeks voortgezet met een andere uitgever. Deze nieuwe boeken zijn niet in de webwinkel te bestellen, maar rechtstreeks bij uitgeverij Verloren. De eerste titel is inmiddels verschenen: Onno Greiner (1924-2010). Een zoektocht naar helderheid en geborgenheid door Andrea Prins. Zie voor meer informatie de pagina Berichten