Gegevens over Bloem, I.J.
  Geboren te Hoorn op 1893.11.24
  Overleden te Tilburg op 1965.12.15
Nevenfuncties: Bond van Nederlandse Architecten/bestuurslid/
Ereblijken: ridder in de orde van Oranje Nassau/1958
Werken:
(0)
Artikelen:
(72)
openen Nederlandsch Bouwcentrum
openen Diversen
openen Het Nederlandsche Bouwcentrum
openen Architect en principaal
openen Nationale Commissie voor Bouwdocumentatie
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Rationalisatie en de culturele waarden in het bouwwezen
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Personalia
openen Hoe B.D.B. onstond en wat daaruit is voortgevloeid
openen Nieuwe uitgaven
openen Nederlandsche bond van bouwmeestersgilden
openen Beschikbaarstelling van de referaten en verslagen Studiekring Corporatieve Orde
openen Installatie bestuur bouwcentrum
openen Ledenvergadering van 13 maart 1947 te Utrecht
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen Normaalwoningbouw ['special']
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Voornaamste gebeurtenissen in 1948 voor de B.N.A.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Het bouwen in Amerika
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Mededelingen van de B.N.A.;reglement van de kerngroep van de studiegroep woningarchitectuur
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Kroniek van de B.N.A. over 1953
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1955
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen Koninklijke onderscheiding voor de heer Ide J. Bloem
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen Mededelingen
openen Mededeling
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1960-
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Samenstelling van het bestuur van de BNA per 1 mei 1963
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over het jaar 1963
openen In memoriam
openen Mededeling van overlijden
openen Nieuwe uitgaven. Richtlijnen voor saneering van het bouwvak, door Architekt Ide Bloem
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Examen voor bouwkundig-opzichter en bouwkundig-teekenaar ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden in 1917
openen Examen voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Afloop aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Nederlandsche Bond van Bouwmeestergilden
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: I.J. Bloem (1893-1965)

Ide Johannes Bloem was als architect gevestigd te Tilburg. Aldaar bouwde hij o.a. de slagerij van Ooms aan de Nieuwlandstraat 47 (1922), waar zijn naam op de gevel staat vermeld.

N.B. Het oeuvre van I.J. Bloem is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.11 sec.