Gegevens over Bot, J.
  Geboren te Amsterdam op 1892
  Overleden te Amsterdam op 1956
Opleiding: Middelbare School voor Bouwkunde, Amsterdam/
Nevenfuncties: Gemeenteraad Amsterdam/lid voor Communistische Partij Nederland (CPN)/;Stichting Kunstenaarsverzet/voorzitter/;De Kroniek van Kunst en Kultuur/redacteur/;Amsterdamse Kunstraad/lid/
Archief: NAi/BOTJ
Werken:
(2)
openen Bos en Lommer West Amsterdam
openen Gebouw der Mij. voor den Werkenden Stand Kloveniersburgwal Amsterdam
Artikelen:
(24)
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Enkele woorden
openen Concept-notulen van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 24 September
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen Notulen der ledenvergadering van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Maandag 20 April 1925, Heerengracht 545
openen Behoud en vernieuwing beide
openen Na-oorlogse etagewoningen te Amsterdam
openen U moet weten
openen Ontheffing bouwstop
openen Verbouwing van een woonhuis met apotheek architect Jac. Bot, B.N.A.
openen Bijkantoor van het fonds Ziekenzorg architect Jac Bot, B.N.A.
openen Verbouwing van perceel J.D. Meyerplein 16, Amsterdam
openen Stedebouwkundige Prijsvraag
openen Na-oorlogse Amsterdamse woningbouw
openen Jac. Bot 14-8-1892 - 9-1-1956
openen Het kunstenaarscongres te Arnhem Achtergrond en perspectief
openen Examens der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Afloop van aanbestedingen
openen Technische vragen
openen Avond-ambachtsschool "Concordia Inter Nos"
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen De huisvesting van de Universiteit van Amsterdam[.] Drie en een halve eeuw ad hoc beslissingen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Bot (1892-1956)

Jacques Bot combineerde architectuur en politiek. Bot (Amsterdam, 1892) begon op 12-jarige leeftijd te werken als timmermansleerling. Hij volgde avondlessen aan de middelbare school voor bouwkunde en vestigde zich in 1921 als architect. Voor de Tweede Wereldoorlog bouwde Bo ... meer

In 1.92 sec.