Gegevens over artikel
Titel: Dr. Neher-laboratorium te Leidschendam
Naam blad: Bouw
Jaar: 1956
Jaargang, nr ,pg: 11, 44, 934-939;934-944
Architecten: Embden, S.J. van, Moor, C. de,
Toelichting: Tekst: 934-939;944; afbeeldingen: 934-944.
Ontwerptype: laboratoria,
Ontwerpjaar: 1957 (voor)
Plaats: Leidschendam
Illustraties: exterieurfoto's, interieurfoto's, situ, Dr. Neher-laboratorium te Leidschendam, arch. Van Embden