Gegevens over artikel
Titel: Woningen en winkels te Amsterdam
Naam blad: Bouw
Jaar: 1992
Jaargang, nr ,pg: 47, 2, 29-31
Ontwerptype: woningen, winkels,
Ontwerpjaar: 1988-1989
Plaats: Amsterdam
Illustraties: foto's (3), straatbeeld, woningen en winkels, Von Zesenstraat - Dapperstraat, Amsterdam
situatie, isometrie, plattegronden en ge, woningen en winkels, Von Zesenstraat - Dapperstraat, Amsterdam