Gegevens over Bromberg, P.
  Geboren te Amsterdam op 1893.06.12
  Overleden te Amsterdam op 1949.05.11
SUB:Select distinct A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA from w_va A, werk B where (Architect="Bromberg, P.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) order by B.NA
Werken:
(3)
openen Inrichting toonzaal Goed Wonen Rokin 56 Amsterdam
openen Modelflat Pander 's-Gravenhage
openen Nederlands paviljoen Wereldtentoonstelling New York 1939 (ontwerp D.F. Slothouwer)
SUB:Select B.TV,B.Invoernummer from w_va A, artikel B where (Architect='Bromberg, P.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union Select B.TV, B.Invoernummer from b_ho A, artikel B where (Architect='Bromberg, P.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select artikel.TV, artikel.Invoernummer FROM w_ea, artikel WHERE (w_ea.invoernummer=artikel.Invoernummer) and (w_ea.Architect ='Bromberg, P.') and ((w_ea.wab='R') or (w_ea.wab='T')) union Select distinct C.TV ,C.Invoernummer from w_va as A, werk as B, artikel as C, temp_ve as D where (A.Architect='Bromberg, P.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) and (D.VE=B.Invoernummer) and (D.Invoernummer=C.Invoernummer)
Artikelen:
(86)
openen New York 1939[.] Rectificatie
openen Inhoud van de Tentoonstelling
openen Woonkamer[,] ontwerp Paul Bromberg
openen [Maatschappij voor den Werkenden Stand]
openen Moderne meubelkunst in Oostenrijk
openen Portefeuille voor sier- en nijverheidskunst
openen Instituut voor sier- en nijverheidskunst te 's-Gravenhage
openen Indrukken van de Parijsche tentoonstelling
openen Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst. Jaarverslag over 1925
openen Van de boekentafel
openen Personalia
openen Nieuwe uitgaven
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nieuwe uitgaven
openen De kunst van het wonen
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nieuwe uitgaven
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Wereldtentoonstelling 1939 te New York
openen Nieuwe uitgaven
openen Nieuwe uitgave
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Over de meubelen op de kunstnijverheidstentoonstelling in het Stedelijk Museum
openen Bij de meubelen van Penaat en Bromberg
openen Een praatje over meubelen
openen Boekbespreking: 'Het Hollandsche Interieur'
openen Het Nederlandsche paviljoen op de New York World's Fair 1939
openen Weekendhuis te Breukelen-Sint Pieters
openen Nieuwe uitgaven
openen Creaties van eigen bodem
openen Gildereis Groningen 1934
openen Berichten en varia
openen De moderne stoel
openen Het Hollandsche interieur [boekbespreking]
openen Nieuwe uitgaven. Moderne woninginrichting
openen Nieuwe uitgaven. Paul Bromberg: de kleine practische woning tevens bouw en inrichting van weekend- en zomerhuisjes
openen Bij het werk van Paul Bromberg
openen Boekbespreking
openen De boekerij in het landhuis
openen Meubels van architect G. Rietveld
openen De zitgelegenheid bij het raam
openen Den kiinderkamer op de tentoonstelling "Moeder en Kind"
openen Bloeiende planten met Kerstmis
openen Leestafel [Boekbespreking]
openen [Interieurs]
openen Een gemoderniseerde woning door Paulk Bromberg, binnenhuis-architect te Amsterdam
openen Leestafel
openen Tentoonstelling moderne woning-inrichting
openen Ontwerp van Paul Bromberg
openen Leestafel
openen Keukens
openen Geen officieele, maar levende schoonheid
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Het Interieur
openen Ontvangen boekwerken
openen Mededeelingen
openen Technische vraagbaak
openen Boekbespreking
openen Technische vraagbaak
openen Mededeelingen
openen Technische vraagbaak
openen Mededeelingen
openen Lief en leed van lezers
openen Binnenhuis-kunst
openen Boeken
openen Stijlgevoel
openen Meubelvormen in de laatste 30 jaren
openen Boekbespreking. Paul Bromberg, De kleine praktische woning, weekend- en zomerhuisjes
openen "Doelmatig Wonen" Volksuniversiteit Rotterdam
openen V.A.N.K.-tentoonstelling in het Stedelijk Museum
openen Nederland op de Parijsche Wereld-Tentoonstelling
openen De Parijsche Wereldtentoonstelling 1937
openen Binnenhuis-kunst
openen De Parijsche wereldtentoonstelling
openen Interieurkunst aan boord van de Piet Hein
openen De inrichting van de Utrechtse Brandwaarborgmaatschappij. Een nieuwe fase in de ontwikkeling van het interieur
openen Stellingen van ir. S. van Ravesteyn
openen Personalia
SUB:Select A.Architect, B.TV, A.Invoernummer , B.Invoernummer from w_va A, boek B where (Architect="Bromberg, P.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select w_ea.Architect,boek.TV, w_ea.Invoernummer,boek.Invoernummer FROM w_ea, boek WHERE (w_ea.Invoernummer=boek.Invoernummer) and (w_ea.Architect = 'Bromberg, P.') and (w_ea.wab='B')
Boeken:
(2)
openen Het weekend-huis als voorbeeld van beknopt en toch geriefelijk wonen
openen Hopman Bouwt
SUB:Select A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA, B.Invoernummer from w_va A, lezing B where (Architect="Bromberg, P.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer)
Lezingen:
(0)
Essay:
P. Bromberg (1893-1949)

Paul Bromberg kreeg vooral bekendheid kreeg als binnenhuisarchitect en was voorzitter van de kring Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Hij ontwierp onder andere het Nederlands paviljoen voor de wereldtentoonstelling te New Yor ... meer

In 2.64 sec.