Gegevens over werk
Naam: Woningbouwcomplex Overtoomseveld deel E Amsterdam (ontwerp Eibink en Brouwer)
Type: woningbouwcomplexen;
Opdrachtgever: Woningstichting Zomers Buiten
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Eibink, A., 1956, 1957; Brouwer, J., 1956, 1957;
Adres: Marius Bauerstraat 1-107, Amsterdam; Derkinderenstraat 46-57, Amsterdam; Derkinderenstraat 60-80, Amsterdam; Charl. Leickerstraat 1-19, Amsterdam; Charl. Leickerstraat 2-44, Amsterdam; Anton Waldorpstraat 1-49, Amsterdam; Anton Waldorpstraat 51-68, Amsterdam; Anton Waldorpstraat 70-89, Amsterdam;
Archiefgegevens: NAi/EIBI t126;NAi/EIBI f41;NAi/EIBI f42;NAi/EIBI f43
Bijzonderheden: Het totale project bestaat uit 279 woningen, 11 winkels en 25 garages. De woningen zijn onderverdeeld in 6 blokken, waarvan 2 blokken 8 bouwlagen hoog zijn en de overige blokken 4 bouwlagen hoog zijn. De lage blokken hebben een gesloten portiek. Wat opvalt is de toegang van het portiek. De pui van de entrees wordt uitgebouwd en omlijst door een betonnen constructie, waardoor de toegang duidelijk wordt aangegeven. De gevel van het portiek is van metselwerk, wat een contrast vormt met de gevel van de woningen. Deze is opgebouwd uit betonnen platen en kolommen, met een invulling van houten puien. Bij de woningscheiding is in de gevel ook metselwerk toegepast. Dit ligt alleen iets terug ten opzichte van de betonconstructie waardoor deze duidelijk zichtbaar blijft van portiek tot portiek.
De hoge blokken worden gekenmerkt door een combinatie van portiekwoningen en galerijwoningen. De woningen op de eerste 5 bouwlagen worden ontsloten door een portiek. De woningen van de bovenste 3 bouwlagen hebben een galerij, welke de toegang verschaft tot de woningen. Een open trappenhuis aan de ene kop en een gesloten trappenhuis aan de andere zorgt voor ontsluiting van de galerijen. De portiekwoningen hebben aan zowel de voorgevel als de achtergevel een balkon. Het balkon aan de achtergevel is ook aanwezig bij de galerijwoningen. Dit balkon is als los element aan de gevel gehangen. Een betonnen kolom, die bij de bovenste verdieping afbuigt naar de dakrand, zorgt voor de ondersteuning van de balkons.
  Literatuur
Illustraties: