Gegevens over Hoytema, J.F. van
  Geboren te Delft op 1884.08.05
  Overleden te Hilversum op 1955.02.08
Nevenfuncties: Landsgebouwen in Ned.-Indië/chef/;Den Haag/hoofdingenieur-adviseur/
Werken:
(2)
openen Post- en telegraafgebouw (Hoofdpostkantoor) Coolsingel 42 Rotterdam
openen Vrijzinnige Bewaarschool Warnsveld
Artikelen:
(48)
openen Maatschappij van Nijverheid. Depoartement Arnhem. Tentoonstelling van toegepaste moderne kunst. 22 Augustus tot 1 October 1903
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvraag van de Binnenlandsche "Exploitatiemaatschappij van onroerende goederen", te Haarlem
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Tentoonstelling van Architectuurschetsen van Nederlandsche Bouwmeesters in den Haagschen Kunstkring
openen Boekbespreking. H.P. Berlage. Beschouwingen over Bouwkunst en hare ontwikkeling
openen Minder uniformiteit in bouwvormen
openen Personalia
openen Stad en Landschap van Zuid-Holland
openen Woonwijk te Zevenbergen bureau oor architectuur en stedebouw Margry te Breda
openen 's Gravenhage's raadhuisplannen
openen Jaarverslag 1907-1908
openen De hollandsche inzendingen voor de Londensche prijsvraag
openen Brieven uit Den Haag;Het vraagstuk van den vijver
openen [ingezonden brief n.a.v. een schrijven van J.F. Hoytema
openen [ingezonden brief n.a.v. brief J.J. Gort jr.]
openen Monumentenzorg en nieuwe bouwkunst
openen Officieel Gedeelte;afdeeling 's Gravenhage
openen Prijsvraagen: Bouwkunst en Vriendschap
openen Meer lucht!
openen Prijsvraag door de binnenlandsche exploitatie-maatschappij van onroerende goederen te Haarlem [...]
openen Prijsvraag van de NV Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen te Haarlem
openen Jaarverslagen afdelingen 1910-1911
openen Verkeersverbetering Groenmarkt en omgeving te 's-Gravenhage
openen Nog eens de verbetering(?) der Haagsche Verkeerswegen
openen Personalia: V.G.A. Bosch †
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Afd. 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Jaarverslag 1910
openen [Bericht]
openen Lezing van den heer ir. J.F. Hoytema
openen De Westersche bouwkunst in Ned.-Indië
openen Paviljoen voor de Nederl. deelneming aan de intern. kol. tentoonstelling te Parijs in 1931
openen Prijsvraag. Schoorsteenmantel in verglaasde steen met ingebouwden open haard
openen Prijsvraag. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen te Haarlem
openen Middelbaar Technische School te 's-Gravenhage
openen Mededeelingen
openen De Westersche bouwkunst in Ned. Indië
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Haagsche stadhuis
openen Verslagen van vergaderingen
openen Architectuurschetsen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: J.F. van Hoytema (1884-1955)

Jan Frederik van Hoytema was chef van de Landsgebouwen in Ned.-Indië, en daarna hoofdingenieur-adviseur van Den Haag.

NB: het oeuvre van J.F. van Hoytema is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.71 sec.