Gegevens over Kayser, J.H.J.
  Overleden te Venlo op 1963.10.20
Adres(sen): Venlo,
Nevenfuncties: Limburgse Academie voor Bouwkunde/oprichter/1945;Limburgse Academie voor Bouwkunde/voorzitter/1945-1952;plaatselijke kring BNA/voorzitter/
Ereblijken: ridder in de orde van Oranje-Nassau/
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(3)
openen R.K. Kerk H. Martinus Grote Kerkstraat Venlo
openen R.K. Kerk H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus Kerkplein Sint-Odiliƫnberg
openen R.K. Kerk Sint Petrus' Banden Grote Markt Venray
Artikelen:
(38)
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Duplexwoningen te Blerick
openen Kerk-, tevens watertoren
openen Leeszaal te Venlo
openen Personalia
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvragen:Gemeentehuis te Zeist
openen Cursus "Kerkelijke Architectuur", R.K. leergangen.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen De tentoonstelling te Padua
openen Van de vereeniging. Groep bouwkunst
openen Van de vereeniging. Groep bouwkunst der Algemeene Katholieke Kunstenaars Vereeniging
openen Allerlei. Cursus voor architektenopleiding
openen Groep bouwkunst.Kring Limburg
openen De Kerk op den Bergh. Hernieuwde romaanse luister in het Limburgse Maasdal
openen Kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, Roermond
openen Restauratie van de kerk te Oirlo (L.). Architectect ir. Jules Kayser
openen Mededeling
openen De restauratie van de St. Pieterskerk te Venray. Architect: Ir. Jules Kayser
openen Limburgse Academie voor Bouwkunst
openen In memoriam ir. Jules Kayser
openen Afloop Aanbestedingen
openen Maastricht een voorpost der Nederlandsche beschaving. II. Nieuw-Maastricht
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Mededeelingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.H.J. Kayser (1879-1963)

Jules H.J. Kayser was de architect van kerken en schoolcomplexen o.a. te Venlo, Maastricht, Venray en Nijmegen, en van de uitbreiding van het Nijmeegse stadhuis. Als stedebouwkundige ontwierp hij voor verschillende gemeenten uitbreidingsplannen.

N.B. Het oeuvr ... meer

In 2.81 sec.