Naam: Kantoorgebouw Equity and Law Nieuwe Uitleg Den Haag
Type: kantoorgebouwen;
Opdrachtgever: Equity and Law
Uitgevoerd: nee
Architecten: Bosch, Th.J.J. (Bosch (Bosch, Th.J.J.)), 1990, 1991;
Adres: Prinsessegracht, Den Haag; Smidswater, Den Haag; Nieuwe Uitleg, Den Haag;
Archiefgegevens: NAi/BOSC 271, 272, 273, 274, 275, 276, n462
Bijzonderheden:

Het ontwerp voor een groot kantoorgebouw aan de rand van de Haagse grachtengordel had ??n van de belangrijkste werken van Theo Bosch kunnen worden. Bosch maakte een plan voor de langwerpige kavel, maar weigerde mee te werken aan het oppompen van het programma met vierkante meters. Het gebouw zou volgens hem groter worden dan de plek kon verdragen. Bosch had zelf een suggestie gedaan hoe de 9982 vierkante meters van het bestaande plan konden worden uitgebreid naar 11.254 of zelfs 12.184, maar zag uiteindelijk af van de uitwerking hiervan. Tenslotte werd een ontwerp gerealiseerd van Hans Kuiper van KOW in een dermate historiserende stijl, dat het bijna lijkt alsof er nooit iets anders heeft gestaan. Het concept van twee grachtenpanden en een verbindend middenschip is echter schatplichtig aan het ontwerp van Bosch. Het uiteindelijk gerealiseerde gebouw bleek groot genoeg om er de afdeling Goederenvervoer van het met ruimtegebrek kampende Ministerie van Verkeer en Waterstaat in te huisvesten.
Na het vertrek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naar Zoetermeer en de sloop van het oude gebouw, wenste de opdrachtgever met de nieuwbouw zoveel mogelijk vierkante meters functioneel kantooroppervlak. Het eerste ontwerp kreeg echter negatief advies van de Haagse Welstandscommissie onder voorzitterschap van Bosch. Nieuwe plannen voor dit historisch waardevolle gebied, waar nogal wat grootschalige nieuwbouw was gepleegd, werden bijzonder zorgvuldig beoordeeld.
De opdrachtgever vroeg vervolgens Bosch zelf een ontwerp te maken. Deze maakte een plan dat paste binnen het profiel van de bestaande bebouwing en dat aansloot op de goothoogtes van bouwblokken in de omgeving. De oplossing bestond uit drie rechthoekige volumes van verschillende bouwhoogte, waarvan twee volumes werden voorzien van forse koepels en lichttrommels. De volumes worden zowel gescheiden als verbonden door ovaalvormige trappenhuizen. De glasgevels bieden zicht op de 'luie' brede trappen die schroefvormig in de ruimte lijken te zweven. De andere stijgpunten zijn opgenomen in de stijve kernen van twee van de volumes.
Het ontwerp toont een contrast van rechte en gebogen lijnen, bestaande uit een vierkant kolommenstramien en vloeiende lijnen van (niet-dragende) wanden en randen van vloeren. Het hart van het gebouw vormt de vide in het centrale bouwvolume, boven de split level uitgevoerd begane grond vloer. Daaronder zijn drie parkeerlagen geprojecteerd. Voor de uitbreiding van het vloeroppervlak stelde Bosch voor de bouwvolumes 2,4 m breder te maken, een bouwlaag op te nemen over de helft van de lengterichting van het middendeel ?f een extra laag toe te voegen aan de lagere bebouwing langs de Nieuwe Uitleg.

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...