Naam: Oorlogsmonument Leeuwarden
Type: oorlogsmonumenten;
Opdrachtgever: Stichting Oorlogsgedenktekenen Friesland 1940-1945
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Duintjer, M.F., 1946;
Adres: Schapendijkje 4, 8915 AB, Leeuwarden;
Archiefgegevens: Archief Architectengroep Duintjer/;Priv�-archief Esger Duintjer/
Prijsvraag: Prijsvraag oorlogsmonument Leeuwarden
Motto: En de toortsen branden op de terpen
Bijzonderheden:

De prijsvraag bestond uit twee delen, een voor een tekst op het gedenkteken en een voor het gedenkteken zelf. De bekroonde spreuk van de heer J. de Vries uit Balk, 'fallen yn 'e striid tsjin �nrjocht en slavernij dat wij yn frede foar rjocht en frijdom weitsje' ('Gevallen in de strijd tegen onrecht en slavernij, opdat wij in vrede voor recht en vrijheid waken'), moest in het ontwerp opgenomen worden. De latere rijksbouwmeester ir. J.J.M. Vegter was lid van de jury. Onder het motto 'Toortsen branden op de terpen', ontwierp Duintjer een 2 meter hoge smalle vierkante zuil, bekroond met een gebeeldhouwde vlam met aan de voorzijde in reli�f de Nederlandse Leeuw. Volgens het eindrapport van de jury was het prijswinnende ontwerp van Duintjer een waardig getuigenis van het Friese volkskarakter, ook daarin immers gaat 'hoekigheid samen met lyrische zachtheid', die tot uiting zou komen in de combinatie van de kracht van steen en de sierlijkheid van Duintjers ontwerp. Op elk graf van de verzetstrijders is een aparte zuil geplaatst. Nog steeds worden deze aangevuld, in 2006 stonden er 15 zuilen.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...