Naam: woningbouwcomplexen Kanaleneiland Utrecht (ontwerp Fledderus, R.H.)
Type: woningbouwcomplexen;
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Uitgevoerd: ja
Architecten: Fledderus, R.H. (Fledderus), 1956;
Adres: , Utrecht;
Bijzonderheden:

Kanaleneiland dankt zijn naam aan de ligging tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De bouw startte in 1957 nadat men al een aantal jaren met grondwerkzaamheden was bezig geweest. De wijk telt ongeveer 30.000 inwoners en kan dan ook als middelgrote stad wordenn gezien. De wijk zou gerealiseerd moeten worden in een tijdsbestek van ongeveer 8 jaar. Het is in hoofdlijnen een strak geometrisch plan geworden met als voornaamste richting van bebouwing de loop van het kanaal. Bepalend voor de structuur van de wijk waren de reeds bestaande bruggen en een industrieterrein. Om verbrokkeling te voorkomen werd een forse schaal van bebouwing noodzakelijk geacht. Met het oog op kostbare publieke voorzieningen en een sluitende exploitatieopzet werd van een zo intensief mogelijk grondgebruik uitgegaan. Dit resulteerde in de bouw van 6160 etagewoningen en slechts 1190 eengezinshuizen. Voor de indeling is een regelmatig terugkerende maatvoering ingevoerd. Voor de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de etagewoningen werd 40 meter genomen, voor de achtergevel werd een afstand van 30 meter genomen. De bouwblokken werd een lengtemaat gegeven vari?rend tussen de 100 en 120 meter. De bouwblokken werden afgesloten door eengezinswoningen. De verkavelingen van de woningen moesten zich lenen voor gesystematiseerde of industri?le woningbouw.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...