Naam: Hotel de l'Europe Nieuwe Doelenstraat 2-4 Amsterdam
Type: hotels;
Opdrachtgever: Hotel de l'Europe
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: onbekend (Klok & Van Gendt), 1934, verbouwing en uitbreiding-; Gendt, A.D.N. van, 1910, verbouwing en uitbreiding-; Gendt, J.G. van, 1910, verbouwing en uitbreiding-; Gendt, A.D.N. van, 1898, verbouwing-; Gendt, J.G. van, 1898, verbouwing-; Gendt, A.L. van, 1898, verbouwing-; Hamer, W., 1895;
Bijdragen: Fa.N. le Grand -uitvoering timmerwerk-, Fa.H.F.Jansen en Zn. -uitvoering timmerwerk-, NV Nederlandsche Betonijzerbouw -uitvoering betonconstructie-, Fa. Lesage -uitvoering verbouwing en uitbreiding-,
Adres: Nieuwe Doelenstraat 2-4, 1012 CP, Amsterdam;
Archiefgegevens: NAi/GEND 53;Gemeentearchief Amsterdam/2591 PW 1898
Bijzonderheden:

Dit hotel werd in z'n huidige vorm gebouwd tussen 1895 en 1896 door W. Hamer. Het bestek is gedateerd april 1895. Daarvoor bevond zich op dit voormalige verdedigingsbolwerk sinds 1635 het logement Het Rondeel. In 1898 volgde een verbouwing door A.L. van Gendt en Zonen in opdracht van directeur H. Martens. Het bestek is gedateerd april 1898, vergunning werd verkregen op 30.4.1898. Het trappenhuis werd verbouwd en zolderkamers werden ingericht tot hotelkamers. De gevel onderging nauwelijks verandering: een dakvenster werd gewijzigd en een deurkozijn op de begane grond op de hoek Doelenstraat/Amstel werd in een raamkozijn veranderd. In 1909 kocht het hotel, omdat er behoefte was aan nieuwe accommodatie, het belendende pand Nieuwe Doelenstraat 4. Bij de nieuwbouw en verbouwing die vervolgens in 1910 door de Gebroeders Van Gendt werden uitgevoerd, ontstonden naast onder andere een ruime hal, een feestzaal en een leeszaal, 35 nieuwe logeerkamers, waarmee het totale aantal kamers op 70 kwam. Het bestek voor het maken van een paalfundering, een houten fundering en de opbouw van Nieuwe Doelenstraat is gedateerd 4.11.1910. De verbouwing werd op f.103.583,- begroot. De firma's H.F. Jansen & Zoon en N. le Grand werkten mee aan de betimmeringen. Aannemer was Lesage te Amsterdam;de betonijzerwerken werden uitgevoerd door de NV Nederlandsche Betonijzerbouw. De verbouwing werd in 1911 voltooid. In 1934 maakte het bureau Klok en Van Gendt ontwerpen voor een zeer ingrijpende verbouwing en uitbreiding, die echter niet werden uitgevoerd. Voorheen luidde de plaatsaanduiding Doelenstraat.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...