Naam: ontwerp religieus complex gebouwen
Type: religieuze complexen;
Architecten: Hendriks, J.P.L., 1924;
Adres: ;
Prijsvraag: prijsvraag religieus gebouwencomplex
Motto: religieus complex gebouwen
Bijzonderheden:

Het betreft een ontwerp voor een gebouwen complez bestaande uit een R.K. Kerk met bijvertrekken en klokkentoren, een pastorie, drie schoolgebouwen, een gymnastieklokaal en een verenigingsgebouw. Het complex is ontworpen op een onregelmatig gevormd terrein in een gegeven situatieplan.De gebouwen zijn zoveel mogelijk aan de buitenzijde van het terrein gesitueerd waardoor een open middenruimte is ontstaan. Het ontwerp is sober van karakter. Het bestaat uit rechthoekige geschakelde bouwvolumen. De kerk, met een hoge vierkante klokkentoren, domineert. De zijgevels zijn vrij laag met overstekende zadeldaken waaronder strokenvensters zijn geplaatst. In de hoge topgevels zijn rondbogen en roosvensters aangebracht.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...