Naam: Het Zwarte Huis Okeghemstraat 25-27 Amsterdam
Type: woningen;
Opdrachtgever: J.Th.Boersma (bouwondernemer)
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Kramer, P.L., 1921;
Bijdragen: onbekend -uitvoering-,
Adres: Okeghemstraat 25-27, Amsterdam;
Archiefgegevens: ABW/stadsdeel Zuid Amsterdam (plattegrond, doorsneden, geveltekening ontbreekt)
Bijzonderheden:

Het ontwerp betrof een gebouw met vijf 'herenhuizen' op een hoek van een pleintje in het oude uitbreidingsgebied. De huizen met een woonoppervlakte van 100 m2 waren zeker bedoeld voor de goede burgerij. De bouwondernemer J.Th. Boersma ontwierp de plattegrond en Kramer kreeg opdracht voor de bijpassende gevels. De bouwvergunning is van 19 september 1921. Het gebouw heeft vijf bouwlagen, evenals de nabijgelegen, eerder gebouwde CornelisKreusemanschool, waarvan het is gescheiden door een smal, opvallend torentje. Kramer liet het dak schuin aflopen aan de kant van het plein om het verschil in hoogte met de bestaande huizen te overbruggen. De beide benedenwoningen zijn via de ingang op de beganegrond te bereiken, terwijl een buitentrap voert naar het trappenhuis van de drie bovenwoningen. De gevel wordt gekenmerkt door vensters met opvallende kozijnen. Bij de ingang is een zuil met beeldhouwwerk erop, dat de vier winden symboliseert. Het huis wordt ook 'Huize de windroos' genoemd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...