Naam: Spoorwegstation 's-Hertogenbosch
Type: spoorwegstations;
Opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen
Uitgevoerd: ja
Bestaand: nee
Architecten: Ravesteyn, S. van, 1951, 1952;
Adres: , 's-Hertogenbosch;
Archiefgegevens: NAi/RAVE 112;NAi/fotocollectie S. van Ravesteyn 010086,010290;GA Rotterdam/inv.3
Bijzonderheden:

Dit station werd gebouwd nadat tijdens de oorlogshandelingen van 1944 het oude station van architect Eduard Cuypers uit 1895 (of 1893) dusdanig venield was dat deskundigen sloop noodzakelijk achtten. De geklonken ijzeren overkappingen op het eerste en tweede perron, ieder 447 meter lang, een loopbrug, hellingbanen en een seinhuis bleven echter behouden. Het zijn scheppingen van de toen 26-jarige ir. G.W. van Heukelom. De overkappingen werden in de periode 1895-96 gebouwd door de Koninklijke machinefabriek voorheen Begeman te Helmond. De constructie is waarschijnlijk de oudste waarin vloeiijzer is toegepast. De beide perrons worden verbonden door een loopbrug, met daarboven een seinhuis. Het naoorlogse stationsgebouw van Van Ravesteyn (nagenoeg gelijk aan dat van Vlissingen) sloot aan bij de oude traditie en kwam in zoverre ook tegemoet aan de Bossche verlangens, die waarde hechtten aan het behoud van een enigszins vertrouwd stadsbeeld. De monumentale hal accentueerde deze opvatting nog eens in het bijzonder. Met zijn tooi van beelden en zijn krasse oversnijdingen was het Bossche station wel de meest plastisch gerichte van alle werken van Van Ravesteyn. Een soort barok, maar dan zonder de vloeiende overgangen van het historische barok. De indruk werd gewekt dat afzonderlijke elementen als markante contrasten zijn gebruikt in een steeds wisselend en verspringend ritme.In het kader van het plan Rail 21 (de snelle treinverbinding Amsterdam Maastricht, met snelheden van 160 km per uur en 120 km per uur langs het station) heeft de NS tussen het 1ste en 2de perron een extra spoor nodig. Dit pas in 2008 te voltooien plan verlangt tevens extra veiligheidsnormen. De beschikbare ruimte tussen 1ste en 2de perron is voor een derde spoor onvoldoende. Tegelijkertijd wilde de gemeente aan de westkant van het station het prestigieuze winkel- en kantorencentrum La Gare ontwikkelen.Naast het station en parkeergelegenheid zijn in het totaalplan opgenomen een kantoren-, winkel- en appartementencomplex naar ontwerp van Frank Spoek (haaks op het stationsgebouw), het nieuwe Paleis van Justitie (Charles Vandenhove) en het appartementen- en kantorencomplex La Cour van de Bossche architect Gerard Derks. La Gare aan de westzijde en het stadscentrum aan de oostzijde met daar tussen een vernieuwd station worden met elkaar verbonden door een 'passerelle' van 15 meter breed met winkels aan weerszijden. Deze is dwars door de oude overkapping geprojecteerd. Door de hoge snelheid en veranderde stroomvoorzieningen is de passerelle circa een meter hoger geworden dan de oude voetgangersloopbrug.Het station van Den Bosch is in de zomer van 1995 afgebroken, omdat het de grote stroom reizigers niet meer kon verwerken. Het nieuwe ontwerp - waarbij een ronde toren de voorgevel siert en een bedrag gemoeid is van 300 miljoen gulden - is van Rob Steenhuis werkzaam bij het NS-architectenbureau. Het totale plan, incl. station en passerelle, zal medio 1997 gereed zijn. De grote kap van het tweede perron zal worden gerenoveerd (kosten ca. 10 miljoen gulden). Uit onderzoek is gebleken dat de huidige overkappingen nagenoeg compleet zijn en in betrekkelijk goede conditie verkeren. De dubbele perronoverkapping van het tweede perron is in '94 aangewezen als Rijksmonument. De overige onderdelen, de loopbrug, hellingbaan en seinhuis zijn op grond van belang en afweging buiten de aanwijzing gebleven, evenals het eerste perrron. De monumentale kap op het eerste perron en de loopbrug (inclusief de bijzondere hellingen) zullen worden gesloopt. Deze sloop zou pas in het jaar 2008 aan de orde zijn. Na protest van Bond Heemschut, de Stichting tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland en drietal Bossche verenigingen heeft de NS besloten de trein ter hoogte van het station minder snel te laten rijden. Tevens heeft zij een aanvraag ingediend voor onderhoudssubsidies t.b.v de historische overkapping van het eerste perron. De monumentencommissie van Den Bosch heeft geadviseerd de monumentale voetgangersbrug niet te slopen.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...