Geboren te Amsterdam op 30-01-1803
  Overleden te Oirschot op 30-05-1882
Opleiding: Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunst Antwerpen/1818-1823
Nevenfuncties: Rijkswaterstaat Zuidelijke Nederland/opziener/1823;kanaal Pommereuil-Antoing Henegouwen/opziener/1829;Rijkswaterstaat in de Zuidelijke Nederlanden//1830;Bouwkundige klasse aan de Stadstekenschool Harderwijk/directeur/1832;Harderwijk/stedelijk architect/1832-1836;Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam/directeur bouwkunst/1836-1869;Arti et Amicitiae/lid/1839;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1842;Genootschap Architectura et Amicitia Zes schetsprijsvragen/jurylid/1866
Ereblijken: Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten/lid der vierde klasse afdeling b
Werken:
(34)
Bagijnhofkerk
Boompjeskerk Amsterdam
Brentanogesticht
Buitenplaats 'Hartenlust' Bloemendaal
Buitenplaats Hartelust Bloemendaal
Buitenplaats Heuven Rheden
Buitenplaats Spaarnhout Haarlem
Casinolokaal
Concertzaal Middelburg
Concertzaal Odeon Amsterdam
Dierenbehuizing Artis Amsterdam
Doopsgezinde kerk Het Lam
Fransche kerk
Gebouw Mutua Fides Katwijk
Genootschapsgebouw De Harmonie Groningen
Genootschapsgebouw De Vriendschap Amsterdam
Genootschapsgebouw Natura Artis Magistra Amsterdam
Henri?ttehofje Amsterdam
Kerk Batavia
Kunstzaal genootschap Arti et Amicitiae Amsterdam
Lutherse wees- en oudemannenhuis
Medaille ter gedachtenis van de voltooiing van het droogmaken van het Haarlemmermeer
Monument voor de hoogleraar J.H. van der Palm Pieterskerk Leiden
Museum Koning Willem I
Pakhuizen De Eyckeboom en de Lindeboom Amsterdam
Paleis der Wereldtentoonstelling 1851 Londen
Plattegrondtekening van Artis Natura Magistra Amsterdam
Protestantse kerk Heerenveen
RK. Oude Mannen- en Vrouwengesticht Den Haag
Tekening stal en koetshuis van landhuis Elswoutshoek Bloemendaal
Vluchtheuvel bij overstroming der Nederlandse hoofdrivieren
Voetstuk en hekwerk standbeeld Michiel Adriaansz. de Ruyter Vlissingen
Voetstuk van het monument van Laurensz. Coster Haarlem
Zes lantaarns bij Paleis op de Dam Amsterdam
Artikelen:
(38)
Het landhuis Hartelust
De kunstzaal van het gebouw der Maatschappij: Arti et Amicitiae te Amsterdam
Aan de redactie
Het Odeon te Amsterdam
Verslag van de vier-en-dertigste algemeene vergadering en de acht-en-twintigste algemeene bijeenkomst van leden,[...] 1876
Verslag van de zesde algemeene vergadering der Maatschappij, Tot bevordering der Bouwkunst
Binnenlandsche berichten
Binnen- en buitenlandsche berigten
De nieuwe overdekte zeevismarkt, op de Nieuwe-Markt en Geldersche-kade te Amsterdam
Ketelhuis, machinekamer en stoomschorsteen van eene suikerraffinaderij
Het landhuis Hartelust te Bloemendaal, boven Haarlem
Verslag van de achtste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...]
Verslag van de tiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
De kunstzaal van het gebouw der Maatschappij: Arti et Amicitiae te Amsterdam
Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
Verslag van de zevende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Verslag van de dertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
oude samenstelling van stucco of pleister
Het landhuis Hartelust te Bloemendaal, boven Haarlem
Ontwerpen van het gebouw voor de tentoonstelling van voortbrengselen der nijverheid te Londen door de leden T?tar van Elven, F.W. Conrad en C. Outshoorn
Vergeten bouwmeesters
De maatschappij ter bevordering der bouwkunst van 1842 tot 1892.
Twee beoordelingen van den gevel der kerk 'de Boom' te Amsterdam
De eer der vaderlands te handhaven: Costerbeelden als argumenten in de strijd
Amsterdam Woensdag 24 oktober 1838
Gebouw voor de wereldtentoonstelling te Londen in 1851
Tentoonstelling bij gelegenheid van het vijfentwintigjarige bestaan der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
Linksom draaiende engeltjes
Binnen- en buitenlandsche berigten
Het Boompje in Amsterdam
Boeken:
(13)
De regelen der vijf bouworden naar J. Barozzio de Vignola
De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden.
De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd. Strekken
De regelen der vijf bouworden naar J. Barozzio de Vignola
Woningbouw voor arbeiders in het 19de-eeuwse Amsterdam
Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900
Genootschap Architectura et Amicitia, 1855-1990
Amsterdam en het Beurzenspektakel
J.D. Zocher jr. 1797-1870 rchitect en tuinarchitect
Ambacht kunst wetenschap : bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880)
Hoofdstad in gebreke : manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901
Monumenten in Nederland Noord-Holland
De Rijksbouwmeesters:Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
Lezingen:
(0)
Essay:
M.G. T?tar van Elven (1803-1880)

door Maartje Taverne (1995) / Radboud van Beekum (2009)

De familie T?tar van Elven (1803-1883)

Marinus Gerardus T?tar van Elven werd op 20 januari 1803 te Amsterdam geboren. Hij was de oudste zoon van Henri Louis van Elven, die hoofdcommissaris w ... meer

Literatuur wordt geladen ...