Naam: Gedenknaald Willem II Tilburg
Type: monumenten;
Uitgevoerd: ja
Bestaand: nee
Architecten: Tulder, H.J. van;
Bijdragen: onbekend, Geefs, J. -portretmedaillon-,
Adres: Monumentstraat-Paleisstraat, Tilburg;
Archiefgegevens: NAi/Tulder 19 (2 stukken)en 23 (2 foto's)
Bijzonderheden:

Van Tulder ontwierp in de buurt van het paleis van Willem II een neoclassicistisch monument met een vierpuntige sokkel uitlopend in vier voluten waarboven de eigenlijke gedenknaald geplaatst was. Het werd uitgevoerd in escauzijnse hardsteen, waarop een mameren portretmedaillon vervaardigd door beeldhouwer Jozef Geefs. Op 17 maart 1874 vond de onthulling plaats in aanwezigheid van prins Hendrik, de zoon van Willem II. Het monument werd in 1968 gesloopt om plaats te maken voor de Paleisring. Alleen de portretmedaillon bleef bewaard.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...