Naam: Benedictijner abdij St. Remy Rochefort
Type: kloostercomplexen;
Opdrachtgever: Kapittel
Uitgevoerd: ja
Architecten: Valk, H.W., 1934, uitbreiding en renovatie (niet uitgevoerd)-;
Adres: , Rochefort;
Archiefgegevens: PAGV/ongesorteerd;RANB-collectie Valk/199-3.82, 676;KIDC/afb.
Bijzonderheden:

Op verzoek van de prior van de abdij St. Remigius voerde Valk een haalbaarheidsonderzoek uit om de abdij uit te breiden en te renoveren. De abdij was in 1890 opnieuw in gebruik genomen door de Cisterci?nzers. Het klooster was al verschillende malen aangepast, maar deze aanpassingen waren de samenhang van het complex niet ten goede gekomen. Het betrof hier geen directe opdracht. In de plannen van Valk worden enkele wijzigingen in de bestaande toestand voorgesteld, waaronder de uitbreiding van de refter, het aanbrengen van gewelven in de kruisgangen en het bouwen van een scriptorium anex bibliotheek. Valk ontwierp ook de bouw van een nieuw noviciaat. Bovendien bepaalde hij de plaats waar in de toekomst een gastenverblijf en een ziekenzaal zouden kunnen worden gebouwd. In zijn toelichting op het ontwerp schreef Valk, dat hij zich bij de invulling van de plattegrond had laten leiden door het grondplan van Sankt Gallen. De oude toegangspoort, het enige onderdeel dat nog resteerde uit de 13de eeuw, vereiste bijzondere aandacht als onderdeel van het abdijcomplex. Valk voorzag zijn schetsontwerp van een begroting en een raming van ?230.000,-. Hoewel de Prior met veel enthousiasme reageerde op de plannen van Valk, is het plan nooit verder uitgewerkt en is het nimmer tot uitvoering gekomen.

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...