Naam: Augustijner klooster en cultureel centrum parochiehuis Witmarsum
Type: kloostercomplexen; ,culturele centra;
Opdrachtgever: Generalaat
Uitgevoerd: nee
Architecten: Valk, H.W., 1942, 1943; Valk, G.H.F., 1949;
Adres: , Witmarsum;
Archiefgegevens: PAGV/ongesorteerd;RANB-collectie Valk/199-3.114, 833-836;KIDC/afb.
Bijzonderheden:

In de oorlogsjaren maakte Valk de ontwerpen voor een nieuw klooster in Witmarsum. De plattegronden van het klooster en het cultureel centrum zijn opvallend verschillend van karakter. Het klooster is een naar binnen gericht complex van vier bouwdelen die een binnenplaats omsluiten. Op de vier hoeken zijn ruimten toegevoegd waarin functies van verschillende aard zijn ondergebracht, zoals de kapel, de refter, een studiezaal en de bibliotheek. Op de begane grond bevinden zich de ontvangsthal, de klaslokalen en de ruimten voor de huishoudelijke diensten. Het klooster bood plaats aan negentien Augustijner paters, eenendertig novicen en vijf gasten. Het cultureel centrum, dat enkele tientallen meters van het klooster is gepland, heeft een geheel andere verschijningsvorm. De wijkende wanden van de grote zaal, waarvan het podium cirkelvormig is, sluit aan op een rechthoekige foyer. In de zijvleugel, schuin op de as van het complex, bevinden zich de repetitie- en muziekruimten. De uitvoering van een dergelijk groot werk in de bezettingstijd was bij voorbaat kansloos. Het gebrek aan financi?le middelen en een tekort aan bouwmaterialen en zelfs een bouwstop maakten dit onmogelijk. Na de oorlog kwam het project echter weer boven tafel. De architect Witteveen uit Leeuwarden kreeg de opdracht nieuwe plannen uit te werken. Waarom Valk niet langer bij de planontwikkeling betrokken was, is niet duidelijk.

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...