Naam: Stadhuis Schellinglaan - Prins Bernhardlaan Voorburg
Type: gemeentehuizen;
Uitgevoerd: nee
Architecten: Laan, J.A. van der, 1956, 1962; Hermans, J.B., 1956, 1962; Eerden, Th.M. van der, 1956, 1962; Kirch, J.H.M., 1957, 1962, ontwerpassisteentie-;
Adres: Schellinglaan - Prins Bernhardlaan, Voorburg;
Archiefgegevens: NAi/LAAX r486-490
Prijsvraag: Stadhuis Voorburg
Motto: Symbosius
Bijzonderheden:

Voor de meervoudige opdracht voor het plan voor een nieuw stadhuis in Voorburg werden de volgende architecten uitgenodigd: ir. J.B. Baron van Asbeck, J.J. Hornstra, ir. J. Kruger, ir. M van Moorsel en architectenbureau Van der Laan Hermans en Van der Eerden. Het ontwerp Symbiose van Van der Laan, Hermans en Van der Eerden were uiteindelijk bekroond. In de jury hadden zitting G. Friedhoff, M.J. Granpré Molière en J. Luthmann. Het juryrapport loofde het idee om met een dichte groengordel een eigen domein voor het stadhuiscomplex af te zonderen. Wel moest de architect meer aandacht geven aan de markeing van het gebouw om te voorkomen dat door visuele afsluiting het 'huis der gemeente' te veel een enclave zou worden. Verder was het rapport zeer te spreken over de toegepaste scheiding van representatieve- en dienstfuncties, zonder dat deze al te rigoureus was. Over de architectuur wordt geoordeeld als 'een ontwerp zijnde van robuuste kracht gepaard aan een gezonde artisticiteit'.Het ontwerp waarmee de prijsvraag gewonnen werd is later, net als de eerste versie voor het stadhuis van Eindhoven, volledig veranderd. De formele scheiding tussen het representatieve gedeelte en het administratieve gedeelte uit het eerste ontwerp, werd in de latere ontwerpen extra versterkt. Het latere ontwerp voor het Voorburgse stadhuis laat net als bij het stadhuisontwerp van Eindhoven (vanaf 1958) en ook het stadhuisontwerp voor Apeldoorn (1960) een formele scheiding in functies zien. Een laagbouwgedeelte van twee lagen was bestemd voor bestuurlijke en representatieve ruimtes, zoals de burgerhal, de bestuursruimten en de trouwzalen. Een hoogbouwgedeelte van zeven lagen was bestemd voor administratieve ruimtes, met op de begane grond de secretariehal. Door een wijziging van de locatie voor het stadhuis werd het uiteindelijk niet uitgevoerd.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...