Naam: Landhuis Boerskotten met garage en tuin Schipper Zwarteweg Losser
Type: landhuizen;
Opdrachtgever: dhr. H. Schipper
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Warners, F.A., 1927;
Bijdragen: Baurichter, H.J.G.en E.J.H.M. Essink -uitvoering-,
Adres: Zwarteweg, Losser;
Archiefgegevens: NAi/WARS, dossier 032
Bijzonderheden:

Begin 1927 krijgt Warners de opdracht om een villa met garage op het landgoed Boerskotten te ontwerpen. Het landgoed, dat een terrein beslaat van circa zeven hectare, heeft een langerekte, onregelmatige vorm. Aan de noord-, oost- en westzijde wordt het gebied begrensd door een pad, op de situatietekening Leemsteeg genaamd, op latere tekeningen aangeduid als Zwarteweg. Aan de zuidzijde ligt een bos waarlangs een bospad loopt. Even buiten het terrein ligt aan de zuidoostgrens een boerderij met daartegenover, een op het landgoed gelegen theekoepel. De theekoepel is omgeven door een bossage om het af te schermen van het daarachter gelegen bouwland en een weide. Op het terrein bevinden zich verder aan de zuidwestzijde bomen en struiken, in het noordwesten jonge eiken en in het midden een grasland dat het te bebouwen deel zal worden met een omringende, nog aan te leggen tuin. Warners heeft zowel het ontwerp voor het huis met garage als de tuin voor zijn rekening genomen. Het bouwterrein van villa en tuin beslaat circa de helft van het gehele landgoed en is voor aanvang van de bouw ge?galiseerd en deels opgehoogd. Warners heeft het terrein vanaf de ingangspoort aan de noordwestzijde licht laten oplopen tot aan de plaats waar hij de villa heeft gesitueerd. Hier heeft hij een talud laten aanleggen, waardoor het huis oprijst vanuit het omringende landschap. Aan de noordzijde laat hij daarentegen een deel afgraven om zo een doorkijk vanuit het huis op het omringende buitengebied te cre?ren. Een deel van het bouwland heeft plaats moeten maken voor de tuin. Het huis is bereikbaar middels een lange, rechte oprijlaan, aan beide zijden geflankeerd door bomen met daarachter weiden. Deze komt uit op een voorrijcirkel, waarin temidden van een gazon met langs de randen bloemheesters, een zonnewijzer geplaatst is. Via een bordes kan de entree van het huis bereikt worden. Links naast het huis is de garage gesitueerd, verbonden door een muur. Aan beide zijden van het huis bevinden zich terrassen waarachter rechts in eerste instantie een croquetveld ontworpen is. In latere ontwerpen is dit veld vervangen door een vijverpartij. Warners ontwerpt een groot landhuis met een langwerpige plattegrond en een overkragend rieten dak waarop hij een torentje plaatst. De voorgevel, de noordwestgevel, van het huis is symmetrisch vormgegeven. Aan weerszijde van de ingangspartij bevinden zich erkers. De loggia op de verdieping wordt aan twee kanten geflankeerd door raampartijen waarachter de slaapkamers schuil gaan. Hierboven begint het dak dat ter hoogte van de zijgevels doorloopt tot aan de begane grond. De zolder krijgt daglicht door twee dakkapellen boven de zijgevels. De symmetrie van de achtergevel gaat deels verloren door de uitbouw in de noordoosthoek waar keuken en waskeuken in ondergebracht zijn. In het midden van de achtergevel is door het grote venster het trappenhuis te onderscheiden. Met de indeling heeft Warners in de verschillende ontwerpstadia geschoven. De ligging van een aantal ruimten staat vanaf het begin vast, zoals de centrale entree met het daarachter gelegen trappenhuis en de woonkamer rechts van de ingang. Andere, zoals de herenkamer en de ontvangstkamer, zijn ruimten die in latere tekeningen niet meer terugkeren.

  Literatuur

Illustraties:

Literatuur wordt geladen ...