Vrijwilligers - stages - BONAS - Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw

BONAS
Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vrijwilligers - stages

Over Bonas
Vrijwilligers en stagiairs - de ziel van BONAS

BONAS  is een vrijwilligersorganisatie. Wie het interessant lijkt om mee te  werken aan het in kaart brengen van de Nederlandse  (interieur-)architectuur, tuin- en landschapsarchitectuur en stedenbouw  is hartelijk welkom bij BONAS. BONAS heeft geen kantoorruimte tot zijn  beschikking; bestuur en medewerkers werken vanuit huis of vanaf de eigen  werkplek, maar er is veelvuldig onderling contact.
Afhankelijk  van belangstelling en mogelijkheden zijn allerlei  vrijwilligerswerkzaamheden mogelijk: het inventariseren van het oeuvre  van een of meer ontwerpers, het ontsluiten van vaktijdschriften en  vakliteratuur op relevante artikelen en teksten, het checken en  corrigeren van bestaande inventarisaties, het (mede-)redigeren van  boekproducties. Bij BONAS gaat veel om: onderzoek, redactie en productie  van de Bonas-boeken, beheer van de website en van onze zoekmachine Archiwijzer.Assistentie bij de administratieve ondersteuning van al deze werkzaamheden geldt voor BONAS ook als een belangrijke vrijwilligerstaak.
Al  onze vrijwilligers worden ingewerkt en begeleid. Voor studenten van een  van de universiteiten met kunstgeschiedenis in het pakket zijn er  stagemogelijkheden. Het inventariseren van een architectenoeuvre in  combinatie met een klein onderzoek, voldoet in principe aan de eisen die  door de opleiding aan de stage gesteld worden. Zo’n inventarisatie  wordt door BONAS gepubliceerd in de ARCHIWIJZER, maar kan in sommige  gevallen ook tot een boekpublicatie leiden. Stages worden vanuit de  opleiding begeleid; vanuit BONAS is er ook altijd een begeleider.
U kunt zich als vrijwilliger of stagiair aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

 inventarisatie oeuvre architect, stedenbouwkundige, interieurontwerper, tuin-/landschapsarchitect
 beschrijven/ontsluiten vaktijdschrift en andere vakliteratuur
 redactie-/correctiewerkzaaamheden aan onze zoekmachine Archiwijzer
 redactie-correctiewerkzaamheden bij boekprodukties
 administratieve ondersteuning werkzaamheden BONAS

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu